Inlägg

Ekumenisk bön genomslag i media

Bild
Jag lägger upp den bön som Sveriges Kristna Råd formulerade efter senaste valets resultat och ovissheten som följde. Den har uppmärksammats i flera mediekanaler och har framförts med tydlig respekt. Det finns ett andligt behov i Sverige som inte alltid är synligt.Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.  Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värd…

Pingstledare Daniel Alm

Bild
Föreståndaren för pingströrelsen i Sverige (Pingst - fria församlingar i samverkan), Daniel Alm, besöker nu Lindesberg Pingströrelsen är ett av Sveriges frikyrkosamfund med 450 församlingar och cirka 84 000 medlemmar. I uppdraget som kyrkoledare ingår att resa runt i landet och hålla kontakt med lokala församlingar därav besöket i Pingstförsamlingen Lindesberg. Daniel är pastor inom pingströrelsen sedan 1994 och författare till fyra böcker.
Lördag 15 september kl 16 & 18

En nyhetskanal för Pingstförsamlingen i Lindesberg

Bild
Det är inte längre självklart för mindre kyrkor och föreningar att få in sina artiklar på de mer etablerade nyhetssajterna. Det är tråkigt tycker jag. Det som är fördelen med det är att fler än bara de intresserade kan få en liten inblick i vad föreningen/kyrkan håller på med. Därför sjösätter jag modigt denna lilla blogg där jag hoppas kunna rapportera intressanta samlingar och gudstjänster för allmänheten. Att nyheterna bloggifieras på detta sätt har både fördelar och nackdelar. Fördelen är att man är sin egen redaktör och censor. Nackdelen är i längden tar demokratin skada som bygger mycket på föreningsliv och lokala initiativ. Men nu är det som det är och det gäller att göra det bästa av situationen. Det hindrar ju inte andra nyhetssajter att kika på vad de håller på med i Pingstkyrkan i Lindesberg. Eller hur?